Sunday, 29 January 2012

29 Jan 2012: The Seven Chapels of Wardija - Part 1

Another interesting walk led by Simon.

Some pictures below, and more pictures in Part 2.



Il-Kappella ta' San Martin



Il-Kappella tal- Madonna tal-Abbandunati


Il-faccata tal-kappella tal-Madonna tal-Abbandunati


Kappella ta' San Gorg


Il-Palazz Qannotta


Il-Kappella ta' San Xmun l-Appostlu


Il-Gzejjer ta' Selmunett


Il-Hotba ta' Gaba


View from Wardija



Il-Kappella ta' San Gwann l-Ghammiedi



No comments: