Monday, 15 June 2009

STOP THE ABUSE - BAHRIJA, THURSDAY 18th JUNE AT 6.30pm

To all who have the Maltese Environment at Heart.

In August 2006 the Authorities justified extending the development zones with promises that it would limit building in the countryside. Since then, permits for non-agricultural buildings have continued to be issued, the latest being the scandalous permit to build a house in the protected area of Bahrija.

On Thursday 18th June the Ramblers' Association, Flimkien ghal Ambjent Ahjar and NatureTrust are organizing a walk in protest against this development, meeting at 6.30pm at Bahrija Square near the swings. From there we shall walk the short distance to the valley to see the abusive development that will destroy forever this important natural heritage site.

This development should never have been permitted Outside Development Zone and is an affront to public morality as it violates no less than 16 Structure Plan policies and regulations relevant to rural areas, showing MEPA DCC's disrespect and utter insensitivity towards the environment.

Our walk is also intended to highlight other issues like the lack of MEPA enforcement, the changes to the MEPA website to favour developers' interests and the long delay in MEPA reform. Government has given much publicity to environmental principles; this protest walk is meant to demonstrate that Government does not practice what it preaches.

Please help the NGOs deliver the message by circulating this message to all your contacts and coming to the walk, bringing many of your friends and family with you. For all those using public transport, a free shuttle service is being organised from the Roman Villa in Rabat to Bahrija. The service to Bahrija will start at 5.15pm with the last journey at 6.15pm. After the protest rally the service back to Rabat will be provided.

If you care to preserve the little that remains of our fast-fading countryside for yourself and for posterity, and are outraged by these flagrant violations of MEPA regulations, do not miss this chance.

Our combined efforts can yield results.

Ramblers' Association - Flimkien ghal Ambjent Aħjar - NatureTrust

-----------------------------------------------------

Lil kul min andu l-ambjent ghal qalbu

F'Awissu tal-2006, l-awtoritajiet kienu ġġustifikaw l-estensjoni taż-żoni ta' żvilupp billi wiegħdu li dan jillimita bini fil-kampanja. Minn dak iż-żmien 'l hawn, permessi għal bini mhux agrikolu, mhux talli baqgħu joħorġu, imma issa ħareġ ukoll permess skandaluz biex tinbena dar fiż-żona protetta tal-Baħrija.

Nhar il-Ħamis 18 ta' Ġunju, ir-Ramblers Association, Flimkien għal Ambjent Aħjar u NatureTrust, ser jorganizzaw mixja ta' protesta kontra dan l-aħħar żvilupp li tibda mill-pjazza tal-Baħrija, fejn hemm il-bandli, fis-6.30 pm. Min hemm ser ninzlu sal-wied biex naraw dal-iżvilupp li ser jeqred għal dejjem das-sit ta' wirt naturali.

Dan il permess ta' Barra ż-Żona ta' Żvilupp qatt ma jmissu nħareġ. Joffendi l-moralità pubblika billi jikser mhux anqas minn sittax-il regolament tal-Pjan Strutturali waqt li jerġa jaffirma n-nuqqas ta' rispett u sensitività lejn l-ambjent minn naħħa tal-bordijiet tad-DCC tal-MEPA.

Il-mixja għandha wkoll il-ħsieb li tiġbed l-attenzjoni lejn nuqqasijiet oħra minn naħħa tal-MEPA bħal ma huma tibdil fil l-website tagħha biex tgħin l-iżviluppatur kif ukoll id-dewmien fir–riforma mwiegħda ta' l-istess MEPA. Il-gvern tkellem ħafna dwar il-prinċipji li għandhom jirregolaw l-ambjent; din il-mixja għandha l-għan li turi kemm kliem il-gvern hu mbiegħed mill-fatti.

Nitolbukhom li tgħinu tippreżervaw il-kampanja billi xxerdu dan il-messaġġ u tħajjru lill-ħbiebkom jipparteċipaw f'din il-mixja magħkom u mall-familji tagħkom. Ghal min juza it-transport pubbliku, ser nħejju servizz tat-trasport b'xejn bejn ir-Rabat u l- Baħrija. Is-servizz ser jitlaq min fejn il-Villa Rumana, Rabat, mill-5.30pm sas-6.30. Wara l-protesta s-servizz ser jkun provdut lura lejn ir-Rabat. Titilfux daċ-ċans biex turu li għandkom għall-qalbkom il-kampanja Maltija, li tinstab mhedda serjament u li tixtiequ tippreżervaw dak li fadal għalikhom u għall-uliedkom.

Flimkien kollox possibbli.

Ramblers' Association - Flimkien ghal Ambjent Aħjar – NatureTrust

cid:image001.jpg@01C9ED67.CDC95CF0


No comments: